lisainfo
Sisearhitekt:
Fotograaf:
Partner:

Kalwi mõis

Kasutatud kivid:

Porphyry

PÄRITOLU/VIIMISTLUS
looduslik lõhestatud pind, poleeritud pind, põletatud pind

Paksus vabakujulisel plaadiil (diagonaaliga keskmiselt kuni 400 mm) 20-50 mm, paksus korrapärasel plaadil kalibreeri-misel 20 mm (300xvaba pikkus, 400xvaba pikkus), trepiastmel 20 mm (astme viimistus põletatud pind)

KASUTUS
Sees/väljas: põrandad, seinad, trepid, terrassid

JÄRELTÖÖTLUS
AKEMI Stain Repellent Super

MÄRKUSED
Minimaalne kõrgusvaru kalibreeri-mata korrapärase plaadi ja vaba-kujulise plaadi kasutamisel 60 mm. Enne vuukimist soovitame pinnad katta kivikaitsevahendiga, peale vuukimist teistkordselt. Kalibreeritud korrapärase plaadi kasutamisel (paksusega 20 mm), minimaalne kõrgusvaru 25 mm. Plaatimiseks sobivad ka tumedad plaadisegud. Materjal on väga suure kulumiskindlusega ja sobib kasutamiseks avalikus ruumis.